Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

3585 626c
Reposted fromincentive incentive viaLusia Lusia
2569 0353
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała !
— o. Adam Szustak
Reposted fromswojszlak swojszlak viakaskowata kaskowata
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakaskowata kaskowata
Człowiek powoli zabija swoje marzenia. To właśnie jest dorastanie.
Reposted frompastelina pastelina viakaskowata kaskowata
9959 c533
2964 f151
Reposted fromohshit ohshit viaolamiko olamiko
7865 d5e5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viainna inna
5201 e00d 500
Reposted fromtwice twice viaolamiko olamiko

January 28 2014

0843 bcb2 500
Reposted fromjustadream justadream
6847 89b1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamarlboro marlboro
4052 4523 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaolamiko olamiko
8833 ca8c
Reposted fromhushhush hushhush viaolamiko olamiko
7785 b8f7
Reposted frombeyooonce beyooonce viaolamiko olamiko
3070 2896
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolamiko olamiko
1531 67ab
Reposted fromscorpix scorpix viaolamiko olamiko
Reposted frombluuu bluuu viaolamiko olamiko
1527 06fb
Reposted fromscorpix scorpix viaolamiko olamiko
1818 a00d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolamiko olamiko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl