Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

4578 77f2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLusia Lusia
8547 dcb1
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaLusia Lusia
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

oh my god look at that face, you look like my next mistake

Reposted frombeckycue beckycue viaLusia Lusia
2774 6a74
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaLusia Lusia
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz. 
— — Shōma Morita, machnęłam już dawno
Reposted fromdrinkcoffee drinkcoffee viaLusia Lusia
505 🌒/ fantasticdelusional
Reposted fromweightless weightless viaLusia Lusia
3034 1fac 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
1769 e719 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaLusia Lusia
4759 e425
Reposted fromrol rol viaLusia Lusia
1199 6f38
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viaLusia Lusia
5881 92bf 500
Reposted fromwindingroads windingroads viaLusia Lusia
 lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki
Reposted fromkropka kropka viaLusia Lusia

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaLusia Lusia
jestem toksyczna, dlatego nie lubię być dla kogoś wszystkim i ten temat mnie rujnuje
— 6.05.2014
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaLusia Lusia
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaLusia Lusia
8332 7aa9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
9215 9f0c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaLusia Lusia
pogubiłaś się, bo sama nie wiedziałaś czego tak naprawdę chcesz.
— mama, zawsze wie najlepiej
Reposted frommuchless muchless viaLusia Lusia
3239 4e5c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...